AI, robotar och investeringar

Artificiell intelligens är både spännande och skrämmande för många. Oavsett så är det en industri det inte går att bortse ifrån ur ett investerarperspektiv. Till exempel steg Fonden ROBO (Global Robotics and Automation Index ETF) kraftigt under första halvan av augusti, och frågan är om det är en långsiktig trend. I takt med att allt mer blir automatiserat skapas utrymme för fler aktörer på marknaden.

Flera jättar jagar nu efter samma boll. Google, Microsoft och Toyota är bara några exempel på bolag som startat egna riskkapitalfonder som alla samlat in runt 100 miljoner dollar vardera.

Problemet med att investera i AI, robotar och automatisering är dels att det är ny och outforskad mark. Dels är det svårt att avgöra vem som kommer att stå stadigt kvar bland alla nya uppstickare. Vilka är här för att stanna och vilka kommer att försvinna? Det återstår att se och jag följer utvecklingen med spänning.

Write a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *